Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

poisonedivy
7000 05b1 500
On the top of the Great Pyramid of Giza. 1925.

February 16 2018

poisonedivy
Człowiek składa się w 80% z wody. Jeżeli nie masz żadnego celu w życiu jesteś po prostu chodzącą kałużą.
Reposted fromscorpix scorpix viacoolstorybro23 coolstorybro23
poisonedivy
1101 304e
Reposted fromzciach zciach viawartimenovelty wartimenovelty
poisonedivy
9939 e195 500
Reposted fromtfu tfu viaavooid avooid
poisonedivy
9974 749e 500
Reposted fromtfu tfu viaThe1995 The1995

February 15 2018

poisonedivy
1685 6934
Reposted byedhell edhell
poisonedivy
0249 f9c8 500
Reposted fromsimonsayer simonsayer viaHypothermia Hypothermia

February 14 2018

poisonedivy
6222 f78d 500
Reposted fromtichga tichga viainto-black into-black

February 02 2018

poisonedivy
2527 264b 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viastrzepy strzepy

February 01 2018

2534 f8a7
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viasatyra satyra
poisonedivy
8381 ffe6 500
Reposted fromteijakool teijakool viairmelin irmelin

January 31 2018

8489 d711
Reposted fromKaviah Kaviah vialaparisienne laparisienne
poisonedivy
The wanderer  by Marcus Cadaver
Reposted fromcorvax corvax viaIMS IMS

January 30 2018

poisonedivy
1449 e716 500
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin

January 28 2018

poisonedivy
 Kiedyś o Tobie powiedziałam, że byłaś petentką, jeżeli idzie o mężczyzn. Cały czas byłaś petentką, cały czas czułaś się gorsza, żebrałaś o miłość, żebrałaś o względy. A ciekawe jest to, że dotyczyło to wyłącznie I facetów, którzy Ci się podobali bardziej niż Ty im. Zawsze zakładałaś, że musisz mężczyznę zdobywać, a nie on Ciebie. I zawsze I wolałaś kogoś, kto Cię nie chciał, od tego, co Cię chciał.
— Hanna Bakuła do Agnieszki Osieckiej
Reposted frommiyo miyo viaEmisja Emisja
poisonedivy

January 25 2018

poisonedivy

Ocean creatures


Ocean creatures made from man-made objects by Pes

January 16 2018

poisonedivy

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.

— Agnieszka Osiecka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl