Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

poisonedivy
2148 0252
rozwaga i roztropność
Reposted frombitchcraft bitchcraft viaaniuszka aniuszka

August 14 2017

6685 c1a7 500
Reposted from10k-saints 10k-saints viawarkocz warkocz
5046 354c 500

noise2010:

Pamphlet about the “Sea Concert” (conducted by the Polish artist Edward Krasinski). The pamphlet documents Tadeusz Kantor’s Panoramic Sea Happening, which took place at the Polish seaside town of Osieki in 1967.

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaciarka ciarka

August 13 2017

poisonedivy
Sometimes I just feel inexplicably guilty for all the plants I’ve neglected to death.
via Born Dangerous

...yeah no, fuck geraniums, i say. especially those stinky bastards.
Reposted fromhairinmy hairinmy viasecalecornutuum secalecornutuum
poisonedivy
1114 f019 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamoai moai
poisonedivy
0019 c1e7 500
Reposted fromblindtext blindtext vialordofdragonss lordofdragonss

August 11 2017

7062 8276 500

last-picture-show:

Andrei Tarkovsky, From “The Mirror,” 1975

Reposted fromimageaddiction imageaddiction viaiblameyou iblameyou

August 10 2017

poisonedivy

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaslowostwor slowostwor

August 09 2017

poisonedivy
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viaoutoflove outoflove

August 08 2017

5175 c936 500

almavio:

Douglas Kirkland
In bed with Marilyn, 1961

Reposted fromLittleJack LittleJack

August 06 2017

poisonedivy
2261 bfad 500
Reposted fromdaelmo daelmo viaHanoi Hanoi
poisonedivy
poisonedivy
7485 62bd
Women's fashion in every year from 1784-1970
https://imgur.com/a/J3BiD
Reposted fromgruetze gruetze viakoallasuu koallasuu
poisonedivy
2371 761e 500
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaMezame Mezame
poisonedivy
4948 fbec 500
Reposted bykartoNikhashgaborpredictableanniejointskurwysynszyderalikearollingstonejanealicejonesblackirisconcarneall-about-kateolewkapiehuslaterswikszannakapoisoned-lifesweetnothinggzembatalisiawiedzmasaycheesecoolstorybro23purplecornflowersMountainGirlnieprzytomnymauak3u3aslomiakbellthecatfutureiscomingjobidessinemoilapaix

August 05 2017

poisonedivy
Z reguły o tej porze leżę w łóżku, czytam książki i czuję, że grzybieję od środka, że co godzinę starzeję się o pięć miesięcy.
— Żulczyk
Reposted fromnoicoztego noicoztego vianezavisan nezavisan
poisonedivy
1050 d240
w spódnicy można wszystko
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viaSeventeenRed SeventeenRed

August 03 2017

poisonedivy
1351 a9e1 500
Reposted fromtfu tfu viathehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma

August 01 2017

3146 dae2 500
Reposted fromEdgi Edgi viasentymentalna sentymentalna

July 29 2017

poisonedivy
4397 cf4d 500
Reposted fromshithappenss shithappenss viaiwantmagic iwantmagic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl